UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luruh supaya berkehidupan ke bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya.

Kemudia dari pada itu untuk membentu suatu Pemerinrahan Negara Indonesia yang melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan utnuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disususnlah kemerekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia. Yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maka esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serat dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia.

1 Response to "UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945"

  1. wow terimakasih kak buat sharingnya. menarik kak.. ooo iya kak kalau ingin tahu tentang cara membuat website gratis yukk disini saja. terimakasih

    ReplyDelete